یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

ورود کاربران

 

شما برای این کار باید درک درستی از موارد زیر داشته باشید:

فرایند انگیزه‌بخشی؛

انواع متفاوت انگیزه‌یابی؛

مفاهیم اساسی انگیزه‌بخشی؛

نتایج حاصل از نظریات انگیزه‌بخشی؛

رویکردهای انگیزه‌بخشی؛

نقش پاداش‌های مالی و غیرمالی به‌عنوان موارد انگیزه‌بخش.

 

فرایند انگیزه‌بخشی

انگیزه به رفتارهای هدفمند مربوط می‌شود. افراد وقتی انگیزه پیدا می‌کنند که فکر کنند انجام یک کار ارزش زمانی که برایش صرف می‌کنند را دارد.فرایند انگیزه‌بخشی وقتی شروع می‌شود که کسی یک نیاز برآورده نشده را شناسایی کند. آنگاه هدفی که ظاهراً آن نیاز را برآورده می‌کند، مشخص شده و یک مسیر حرکتی، که انتظار می‌رود منجر به دستیابی به آن هدف شود، تعیین می‌شود. بدین‌ترتیب مدیریت و مدیران با ارائه راه‌هایی به افراد برای برآورده کردن نیازهای برآورده نشده‌شان به آن‌ها انگیزه می‌بخشند. این اتفاق می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و پاداش‌هایی بخاطر دستیابی به نتیجه یا تلاش افراد صورت بگیرد. ولی نیازهای افراد و هدف‌های مرتبط با این نیازها چنان تنوعی دارند که اگر پیش‌بینی دقیق چگونگی تاثیر یک مشوق یا پاداش خوب روی رفتار یک فرد، غیرممکن نباشد کاری بسیار دشوار است.

 

ایجاد اقلیم مناسب

به‌طورکلی لازم است شما اقلیمی مناسب ایجاد کنید که در آن انگیزه‌های بالا امکان رشد و نمو داشته باشند. این مسئله به مدیریت فرهنگ [سازمانی] برمی‌گردد. هدف باید ابتدا تقویت ارزش‌های مربوط به عملکرد و توانایی، دوم تاکید بر هنجارهای (روش‌های رفتاری پذیرفته‌شده) مربوط به شیوه‌های مدیریت و پاداش‌دهی به افراد، و سوم نشان دادن باور سازمان به قدرت‌بخشی [به افراد]- یعنی ارائه امکان و «فضای» کافی برای انجام مسئولیت‌ها و استفاده از توانایی‌ها به شکل کامل، باشد.

مدیریت انتظارات

مدیریت انتظارات کاری لازم است. پاداش‌هایی که به شکل مشوق، پاداش مالی یا برنامه‌های پرداخت مبتنی بر عملکرد ارائه می‌شوند تا وقتی فرد ارزششان را باور نداشته و اعتقاد نداشته باشد که می‌تواند آن‌ها را از طریق تلاش‌های خودش به دست آورد، تاثیری در انگیزه‌بخشی نخواهند داشت. به همین ترتیب افراد اگر بدانند دستاوردهایشان دیده شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

پاداش‌های مالی

پول و انگیزه

پول برای افراد مهم است چون ابزاری است که می‌تواند تعدادی از فوری‌ترین نیازهای آن‌ها را برآورده کند. دلیل اهمیت پول تنها به خاطر چیزهایی که فرد می‌تواند با آن خریداری کند نیست بلکه اهمیت آن دلیلی دیگر هم دارد؛ پول، شیوه‌ای بسیار ملموس برای قدردانی از ارزش افراد بوده و درنتیجه باعث بهبود احساس عزت‌نفس در آن‌ها و برانگیختن احساس احترام دیگران [نسبت به آن‌ها] می‌شود.

 پاداش‌های غیرمالی

استقلال- تشویق افراد برای تنظیم برنامه کاری خود و تمرکز بر روی انجام کار و نه چگونگی انجام آن؛

 استادی – کمک به افراد برای تشخیص قدم‌هایی که می‌توانند برای بهبود بردارند و درخواست از آن‌ها برای مشخص کردن شیوه‌ سنجش پیشرفت‌شان؛

 هدف – توضیح چرایی در کنار چگونگی در هنگام ارائه دستورالعمل به افراد.

این پاداش‌های غیرمالی بر نیازهایی که اغلب افراد، با درجات مختلف، به موفقیت، قدردانی، مسئولیت، تاثیرگذاری و رشد فردی دارند متمرکز است. شما در جایگاهی قرار خواهید داشت که می‌توانید بسته به عملکرد خوب یا بد کارمندانتان این پاداش‌ها را به آن‌ها داده یا از آن‌ها دریغ کنید.

موفقیت

نیاز به موفقیت به شکل نیاز به موفقیت در رقابت تعریف شده و نسبت به یک استاندارد شخصی در مورد برتری سنجیده می‌شود. انگیزه‌بخشی از طریق موفقیت را می‌توان با ارائه فرصت‌هایی برای داشتن عملکرد [موفق] به افراد و ایجاد امکان استفاده از مهارت‌ها و توانایی‌های آن‌ها در شغلشان انجام داد.

قدردانی

قدردانی یکی از قدرتمندترین عوامل انگیزه‌بخش است. این که فرد فقط بداند چقدر خوب به هدفش دست یافته یا کارش درست را انجام داده کافی نیست، او نیاز دارد بداند دستاوردهایش دیده شده و قدر آن‌ها دانسته می‌شود.اما تعریف و تمجید باید به شکلی عاقلانه ارائه شود. این تعاریف و تمجیدها باید مربوط به یک دستاورد واقعی باشند.

مسئولیت

با بخشیدن مسئولیت بیشتر در کار به افراد می‌توان به آن‌ها انگیزه بخشید. این در اصل همان چیزی است که قدرت‌بخشی به آن می‌پردازد و هم‌راستا با مفهوم انگیزه‌یابی درونی بر اساس محتوای شغل است. این مسئله همچنین به این مفهوم بنیادین مرتبط می‌شود که وقتی لوازم موردنیاز برای دستیابی به اهداف افراد در اختیار آن‌ها قرار داده شود، افراد انگیزه می‌گیرند.

تاثیرگذاری

یکی از موارد انگیزه‌بخش در افراد امکان تاثیرگذار بودن یا اعمال قدرت توسط آن‌ها است.  در کنار نیظز به موفقیت، نیاز به قدرت هم یک نیروی اصلی برای انگیزه‌بخشی در نزد مدیران است، سازمان از طریق سیاست‌هایش در مورد مشارکت [کارکنان] می‌تواند با قرار دادن افراد در موقعیت‌هایی که بتوانند در آن‌ها نظراتشان را ابراز کرده و این نظرات شنیده شده و بر اساس آن‌ها عمل شود، به آن‌ها انگیزه دهد. این یکی دیگر از جنبه‌های قدرت‌بخشی است.

رشد فردی

 مازلو خودشکوفایی را به‌عنوان «نیاز به رشد استعدادها و مهارت‌ها جهت تبدیل شدن به آنچه فرد باور دارد می‌تواند به آن تبدیل شود» تعریف می‌کند.افراد مصمم و جاه‌طلب خود به دنبال این فرصت‌ها خواهند رفت و آن‌ها را پیدا خواهند کرد، گرچه سازمان باید روشن کند تا چه حد می‌تواند رشد و توسعه برای فرد به ارمغان بیاورد (اگر سازمان این کار را نکند، این افراد به جای دیگری رفته و در آنجا رشد می‌کنند) اما حالا، افراد در همه سطوح سازمان‌ها، فارغ از این که جاه‌طلب باشند یا خیر، اهمیت ارتقای مستمر مهارت‌ها و توسعه تدریجی مسیر شغلی‌شان را درک می‌کنند. حالا بسیاری از افراد دسترسی به آموزش را یکی از عناصر کلیدی موجود در بسته کلی پاداش‌های ارائه‌شده توسط سازمان می‌بینند.

 

 

9 قدم برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزه

1.مشخص کردن و توافق بر اهدافی سخت ولی قابل‌دسترس؛

2.ارائه بازخورد در مورد عملکرد؛

3.ایجاد انتظاراتی مبنی بر اینکه رفتارها و خروجی‌های مشخص، در صورت موفقیت افراد، پاداش‌هایی ارزشمند به همراه داشته و در صورت شکست افراد، جریمه بدنبال خواهند داشت؛

4.طراحی مشاغلی که افراد در آن‌ها احساس موفقیت کرده، توانایی‌هایشان را ابراز کرده و مورد استفاده قرار داده و از قدرت تصمیم‌گیری خود سود ببرند؛

5.ارائه مشوق‌ها و پاداش‌های مناسب مالی برای دستیابی به موفقیت (پرداخت مبتنی بر عملکرد)؛

6.ارائه پاداش‌های مناسب غیرمالی مثل قدردانی و تقدیر از کاری که به شکل مناسب انجام شده باشد.

7.ارتباط با افراد و انتقال روشن رابطه میان عملکرد و پاداش و در نتیجه بهبود انتظارات؛

8.انتخاب و آموزش رهبران تیمی که دست به رهبری مؤثر زده و مهارت‌های انگیزه‌بخشی لازم را در اختیار دارند.

9.ارائه راهنمایی و آموزش به افراد در راستای توسعه دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز آن‌ها برای بهبود عملکردشان.

 

با تشکر

مدیرسازان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را بیان کنید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظرات شما پس تایید مدیریت نمایش داده میشود.
  • نظری پیدا نشد

درباره ما

کسب و کار ما مشخص است . آموزش  و مشاوره مهارت های نرم مدیریت ، مهارت های کسب و کار و مهارت های هوش مالی تخصص ماست.

محصولات ما به صورت تالیف و ترجمه انواع کتاب ، خدمات مشاوره حضوری ،آموزش های آنلاین ، محصولات صوتی و تصویری ،کارگاه ها و سمینار ها ،عرضه می شود.

 

تماس با ما

آدرس : سعادت آباد - بلوار پاکنژاد - خیابان شهید صبحی - پلاک 2 - واحد 1

تلفن : 22149617-021

فکس : 22149540-021

پیامک : 30008810149617

ایمیل : Info{at}modirsazan.com

مدیرسازان در شبکه های اجتماعی